Maria & Nehalennia - sterre der zee

Van de vele gevonden votiefstenen weten we dat men vroeger, voordat men een reis maakte, een gelofte deed aan de Godin Nehalennia dat wanneer men gezond en wel van de reis over zee zou terugkeren, men als dank een votiefsteen zou laten maken opgedragen aan de Godin Nehalennia, waarvan we hiernaast een voorbeeld zien.

Nadat de Godin Nehalennia rond 400 - 500 na nul langzaam uit beeld van de mensen verdwenen was, betekende dat echter niet dat daarmee ook de Godin Nehalennia verdwenen was. Onderstaande geschiedenis laat zien dat de Moedergodin Nehalennia ook onder de naam Moedergods Maria bereid is mensen te hulp te schieten die Haar aanroepen...

In het jaar 1684 kwam de Brusselse Edelman François II van Kinschot (1616-1700) in de problemen tijdens een storm op zee. Hij zou toen een belofte hebben gedaan dat wanneer hij het gevaar zou overleven, hij een altaar zou stichten voor Maria in Maastricht. Nadat hij de storm overleefd had en weer veilig terug was kwam hij zijn belofte na en liet een altaar bouwen voor Maria. Sinds het jaar 1701 zou Maria bekend gaan worden als de "Sterre der Zee"

In deze geschiedenis herkennen we duidelijk de hand van de Moedergodin Nehalennia, de oer­oude Sterre der Zee, die ook als Ze aangeroepen word als Maria te hulp schiet. Een vergelijkbaar verhaal vinden we rond de Runxputte van Heiloo. Tijdens de veertiende eeuw zou een schip voor de kust van Heiloo met een storm in de problemen zijn geraakt, waarop de schipper tot God begon te bidden. Niet God maar een heldere Vrouwenstem antwoorde hem boven het gebulder van de storm en de golven uit dat wanneer hij Haar zou eren, de wind zou keren. Dat beloofde de schipper, de wind keerde en hij liet bij Heiloo een tempeltje bouwen  (zie Historiek.net).
De schipper herkende in de stem Maria en wij herkennen hier natuurlijk de Godin Nehalennia in.

Overal ter wereld zien we heel verschillende Maria´s, dit zijn in bijna alle gevallen lokale Godinnen of andere natuurgeesten die men interpreteerd als een verschijning van Maria. Zo zijn dan ook de "Sterre der Zee" Basiliek te Maastricht en de kapel bij de Runxputte te Heiloo eigenlijk dus tempels gewijd aan de Moedergodin Nehalennia!


Aphrodite & Venus

Een Godin die ook bekend stond als de Sterre der Zee is Aphrodite (Grieks) danwel Venus (Romeins) (zie Wikipedia). Aphrodite en Venus zijn vruchtbaarheidsgodinnen, beiden geboren uit het schuim der zee zijn Ze ook zeegodinnen die voor een behouden vaart kunnen zorgen. De Romeinse Godin Venus word met Aphrodite gelijkgesteld.   (Zie Nissaba.nl - Aphrodite, Nissaba.nl - Venus, Wikipedia - Aphrodite & Wikipedia - Venus).

Zowel Aphrodite als Venus worden in verband gebracht met vruchtbaarheid, de hemel, de zee, handel en overledenen, aspecten die we ook vinden bij de Nederlandse Godin Nehalennia. Het is dus wonderlijk dat de Romeinen de Godin Nehalennia niet met Aphrodite / Venus gelijkgesteld hebben en de Godin Nehalennia onder Haar eigen naam eer bewezen.
Je vindt op Facebook vanuit deze website een besloten groep rond de Godin Nehalennia.